Paslaugos

 

Registracija į Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus, skirtus valstybės tarnautojams, dirbantiems valstyb. ir savivald. institucijose ir įstaigose viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ar sveikatos apsaug

Kviečiame valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus dalyvauti Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose. 
Mokymų datos  
2021 m. sausio  27, 28 d. Prašome pasirinkti vieną iš nurodytų datų.

Regustracija į 2021 m. sausio 13, 14 ir 18, 19, 20, 21, 22 d. mokymus yra uždaryta.

Mokymų pradžia - 9 val.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, naudojant Zoom platformą. Prisijungimo prie mokymų nuorodą ir prisijungimo instrukciją gausite nurodytu el. paštu ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki mokymų pradžios.

SVARBU! Mokymuose gali dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), dirbantys viešųjų pirkimų, įdarbinimo, Europos Sąjungos ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo, sveikatos apsaugos srityse.

Pažymime, kad mokymuose gali dalyvauti tik tie, kurie dar nėra dalyvavę šiuose, Valstybės tarnybos departamento organizuotuose, mokymuose.

 


 1.  Vardas*

 2.  Pavardė*

 3.  Darbovietė (nurodomas darbovietės pavadinimas, nurodytas Juridinių asmenų registre)*

 4.  Pareigų pavadinimas *

 5. Kontaktinė informacija:

   Darbo el. pašto adresas*

 6.  Darbo tel. numeris*

 7.  Pažymėkite veiklos sritį (-is), kurioje (-iose) vykdote funkcijas: *

 8.  Ar Jūsų darbo užmokesčio ar jo dalies išlaidos yra apmokamos iš ES struktūrinių fondų lėšų: *

 9.  Pasirinkite mokymų datą:*


Patvirtiname Jūsų registraciją! Papildomi patvirtinimo laiškai nebus siunčiami.

Valstybės tarnautojams, užsiregistravusiems į minėtus mokymus, likus 1-2 dienoms iki mokymų pradžios, el. paštu, nurodytu šitoje Registracijos formoje, atsiųsime priminimą dėl mokymų kartu su mokymų darbotvarke.

Maloniai lauksime Jūsų mokymuose!


0%
Atsakyta 09 klausimų