Paslaugos

 

Rekomendacijos

Naujas valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo reglamentavimas

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų

Rekomendacijos dėl teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių valstybės tarnautojo teisę dirbti kitą darbą

Rekomendacijos dėl įstaigos struktūrinių pertvarkymų/reorganizacijos žingsnių

Valstybės tarnautojo galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo schema bei Rekomendacijos dėl tarnybinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas

Rekomendacija dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimu, įgyvendinimo

Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų atostogas reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose priežiūros vykdymo 2018 metais 

Rekomendacija dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo

Rekomendacijos konkursų ir atrankų komisijų nariams

Valstybės tarnybos departamento naujienlaiškis apie pretendentų į valstybės tarnautojų konkursus ir atrankas pritraukimą