Paslaugos

 

Statuso atkūrimas ir pareigų siūlymas

 

Asmenų, esančių pretendentų rezerve, priėmimas į valstybės tarnybą

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme (Nr. VIII-1316) įtvirtinamas pretendentų rezervas, į kurį patenka:

- teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turintys asmenys;

- centralizuoto konkurso nelaimėję, bet gerai pasirodę pretendentai (komisijos vertinimo metu įvertini 8 ar daugiau balų);

- pasibaigus priėmimo laikui atleisti ne mažiau kaip 2 metus nepertraukiamai valstybės tarnautojo pareigas ėję pakaitiniai valstybės tarnautojai;

- dėl pareigybės panaikinimo atleisti valstybės tarnautojai.

Daugiau....

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimas (taikoma asmenims, atleistiems po 2018 m. gruodžio 31 d.)

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas (toliau –VTĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) patvirtintas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Daugiau...  

Valstybės tarnautojo teisės atkurti valstybės tarnautojo statusą įgyvendinimo procedūros (taikoma asmenims, atleistiems iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimą buvusiems valstybės tarnautojams reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 16  straipsnis ir Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintos Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklės (toliau – Taisyklės).  

Daugiau ....  

Pareigų siūlymo buvusiems valstybės tarnautojams įgyvendinimo procedūros (taikoma asmenims, atleistiems iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

Pareigų siūlymą buvusiems karjeros valstybės tarnautojams ir buvusiems įstaigos vadovams, atleistiems iš pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo  44 str. 1 d. 5 p. (įstatymų nustatytais atvejais pasibaigia įstaigos vadovo kadencija), 44 str. 1 d. 9 p., t. y. dėl pareigybės panaikinimo, ar pagal 44 str. 21 p. šalių susitarimu (kai mokama kompensacija valstybės tarnybos įstatymo 41 str. 6 d. 2 p. nustatytu būdu), taip pat buvusiems pakaitiniams valstybės tarnautojams, kurie pareigas nepertraukiamai ėjo ne mažiau kaip dvejus metus ir atleistiems iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo arba atleidimo (toliau – buvę valstybės tarnautojai), reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 2 d. ir 3 d. ir Vyriausybės 2002 metais birželio 24 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintos 

Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklės (toliau – Taisyklės).

Daugiau ...

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS