Paslaugos

 

2019 METŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APKLAUSA


 1. 1. Įstaigos pavadinimas*

 2. 2. Įstaigos vadovų ir jų pavaduotojų skaičius*

 3. 3. Įstaigos valstybės tarnautojų darbo užmokesčio fondas (Eur)*

 4. 4. Mokymuose dalyvavusių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų  skaičius*

 5. 4.1. iš jų - kontaktiniu būdu:*

 6. 4.2. iš jų - nuotoliniu būdu:*

 7. 5. Mokymams skirtos lėšos (Eur)*

 8. 5.1. iš jų - biudžeto lėšos (Eur)*

 9. 5.2. iš jų - kitos lėšos (Eur)*

 10. 6. Vienam įstaigos vadovui ar jo pavaduotojui skirtos mokymo lėšos (Eur)*

 11. 6.1. iš jų - biudžeto lėšos (Eur)*

 12. 6.2. iš jų - kitos lėšos (Eur)*

 13. 7. Pastabos:

 14. 8. 

  Prašome įvesti mokymuose dalyvavusių įstaigos vadovų ir jų pavaduotojų skaičių pagal atskiras mokymo rūšis:*

 15. 8.1. Kibernetinis saugumas:*

 16. 8.2. Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos teikiamų paslaugų:*

 17. 8.3. Profesinė etika ir korupcijos prevencija:*

 18. 8.4. Analizės ir pagrindimo kompetencijos stiprinimas:*

 19. 8.5. Komunikacijos kompetencijos stiprinimas:*

 20. 8.6. Užsienio kalbos:*

 21. 8.7. Lyderystės kompetencijos stiprinimas:*

 22. 8.8. Strateginis organizacijos valdymas:*

 23. 8.9. Inovacijų diegimas organizacijoje:*

 24. 8.10. Pokyčių valdymas:*

 25. 8.11. Žmogiškųjų išteklių valdymas:*

 26. 8.12. Veiklos procesų valdymas:*

 27. 8.13. Kita:*

 28. 9. 

  Kitose kvalifikacijos tobulinimo formose dalyvavusių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų skaičius*

 29. 9.1. iš jų - savišvieta:*

 30. 9.2. iš jų - mokymasis veikloje:*

 31. 9.3. iš jų - mokymasis iš kitų asmenų: *


Ačiū!


0%
Atsakyta 031 klausimų

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS