Paslaugos

 

Dokumentai

 

 

Tarnybiniai pasai

Tarnybinis pasas – tai asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę, pilietybę ir einamas pareigas. Šis dokumentas yra skirtas vykti į užsienio valstybes tarnybos tikslais, tokiu būdu tarnybos tikslais nereikia naudoti asmeninio paso. Tarnybinis pasas išduodamas asmenims, turintiems asmens tapatybės kortelę, kuriems Tarnybinio paso įstatymu suteikta teisė gauti šį dokumentą. Tarnybinis pasas galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu  ir sunaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-311, 20 punkte nustatyta, kad Valstybės tarnybos departamentas tarnybinį pasą bendra tvarka išduoda ir keičia ne vėliau kaip per 1 mėnesį bei skubos tvarka tarnybinis pasas išduodamas ir keičiamas per 1 darbo dieną arba 5 darbo dienas, nuo asmens, kuriam išduodamas (keičiamas) tarnybinis pasas, veido atvaizdo, pirštų atspaudų ir parašo nuskaitymo dienos, jeigu prieš nuskaitant šiuos duomenis Valstybės tarnybos departamente buvo gautas prašymas bei visų dokumentų kopijos.  

Daugiau...   

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS